Sjukgymnastik

Rehabiliteriningsträning och smärtbehandling underlättar din vardag

Vår sjukgymnast Stefan Malmsten hjälper dig med noggrann undersökning och bedömning samt åtgärder inom ramen för sjukgymnastik. Han har flerårig erfarenhet från primärvård och då framför allt inom områdena rehabiliteringsträning vid ortopediska tillstånd, långvarig smärta och kognitiv beteendeterapi. 

  • Individuell sjukgymnastbedömning
  • Rehabiliteringsträning på mottagningen
  • Smärtbehandling i form av anpassad fysisk aktivering, akupunktur eller TENS
  • Kognitiv beteendeterapi 
  • Fysisk aktivitet på recept – FaR

För tidsbokning ringer du till Stefan på 070 2422077.

Rehabsamordnare

på Kattegattkliniken

Rehabsamordnare finns inom vårdval Hallands samtliga verksamheter.

Rehabsamordnaren har till uppgift att verka för en tidig samverkan kring individen i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Samverkan är avgörande för ett helhetsperspektiv på patientens behov av stöd och för att uppnå en kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess.

Hälso- och sjukvården är en aktör som tidigt, redan före en sjukskrivning blir aktuell, kan få kännedom om individens behov. Hälso- och sjukvården kan skapa möjligheter att, vid behov tidigt samverka kring individer i sjukskrivningsprocessen genom att tillsammans med patienten informera och samverka med arbetsgivaren eller Arbetsförmedling samt Försäkringskassan.

Region Halland har tillsammans med Försäkringskassan tagit fram arbetsstöd och information såväl till hälso- och sjukvården som till patienter. ”Så får du rätt bedömning och rehabilitering när du är sjukskriven

Hos oss på Kattegattkliniken heter rehabsamordnaren Viktoria Lundh och kan nås på telefon i frågor som rör sjukskrivningsprocessen och rehabiliteringssamverkan.

Tfn: 035 14 60 90