Vaccination

Vi ger dig samtliga vaccinationsskydd du behöver

Vår vaccinationssköterska Lena Kjellman är särskilt utbildad inom vaccinationsmedicin och hjälper dig med rådgivning samt de vaccinationer du behöver inför en utlandsresa.

Vi erbjuder även vaccination mot säsongsinfluensa av medicinska riskgrupper och personer från 65 års ålder.

Boka tid för vaccination på telefon 035 14 60 90.

Läs mer:
1177.se
Vaccination.nu
Reseradet.se

Vaccinera dig mot influensa

Den 5 november börjar vi vaccinera mot influensa.
Vaccination rekommenderas till personer som...
personer över 65 år, oavsett hälsotillstånd
gravida kvinnor i andra och tredje trimestern
samt personer med:

  • kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom
  • instabil diabetes mellitus
  • nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling
  • kronisk lever- eller njursvikt
  • astma (för barn- och ungdom gäller svår astma (grad 4) med funktionsnedsättning)
  • neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen
  • barn med flerfunktionshinder
  • extrem fetma (BMI >40)

 

Våra vaccinationstider är:
KATTEGATTKLINIKEN: ve 45-48 onsdag och torsdag kl 13.00-15.00
ELDSBERGA: ve 45-47 måndag och tisdag kl 13.00-15.00

Välkommen!